VESTLUNDEN   010

Vestlunden

Byggetrinn 1: 5 900 m2 bolig, 4 300 m2parkering under grunn ca 50 boenheter
Byggetrinn 2: 6000 m2 bolig, 3 000m3 parkering under grunn ca 50 boenheter

VESTLUNDEN

På Vestlunden ønsker vi å skape et bærekraftig bomiljø. Vår målsetning har vært å oppnå en mangfoldig befolkningsstruktur ved å tilrettelegge for en variasjon av boligtyper og inkluderende fellesareal. Vestlunden representerer en boligutbygging på totalt 170 boenheter og fremstår som et godt eksempel på fortetting i drabantby. Vi ønsker å tilføre området nye boligløsninger med arkitektur- og landskaps- kvaliteter som beriker opplevelsen av stedet

Tomten er flat og er omgitt av koller med gammel furuskog og varierende bebyggelse. Den har flotte sol- og utsiktsforhold som blir ivaretatt ved bruk av punktbebyggelse. Punkthus strategien muliggjør en større grad av "skulptering" av bygningsformen som responderer til sol og utsikt og gir alle leilighetene en optimal utforming og god arealeffektivitet. Leilighetene har en stor grad av fleksibilitet og varierer fra 1 til 4 soverom, som sikrer en sammensatt demografi.

VESTLUNDEN   II  2-copy
VESTLUNDEN   002   FINAL
Vestlunden  1 floor interior   005
Vestlunden  1 floor interior   6 001