IMG 2263 HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY

Rieber Mohns Vei

De beste sol- og utsiktskvalitetene ligger på høyde med gangvegen- Her ser man Nordåsvannet over trekronene og foranliggende bygg.

Det disponible byggeområdet på nordlig del av tomten er bratt hellende mot syd, og tiltaket avstedkommer derfor nytenkende løsninger. Det har vært en målsetning at tilbygget skal kunne bygges uten unødvendige inngrepen i det hellende grøntdraget, og at det skal fremstå som et lett supplement til det solide funkisbygget. Vi har derfor prosjektert et bygg som gir inntrykk av å ”sveve mellom trærne” ved at vi krager bygningsformen ut over den grønne skråningen mot syd. Plasseringen av tilbygget muliggjør en god forbindelse med eksisterende bolig.

image001

Formene på tilbygget har en funksjonalistisk stramhet og som kan spores tilbake til den eksisterende boligen.

Påbygget viser også sitt slektskap til det eksisterende bygget gjennom materialbruk. Hovedmaterialer er en kombinasjon av hvitpussete overflater og bordforskalet betong. Tekking er matt zink.