U 2

Nesttunbrekka

Området

Tomten ligger på en landskapsrygg som strekker seg fra nord til syd, med god utsikt i alle retninger og gode solforhold fra morgen til kveld.

Mot syd ligger to store terrasseblokker, mot nord ligger et mindre leilighetsprosjekt for øvrig er det småhusbebyggelse på 2- 3 etasjer.

Tomt/ topografi

Tomten ligger på en landskapsrygg svakt hellende mot syd, øst og vest

Utforming/ Estetikk:

Prosjektet forholder seg til områdets karakter i dimensjon og form, men med et klart samtidsuttrykk. Boligen er plassert på en slik måte at den følger tomtens naturlige helning. Mot øst forholder bygget seg til en mer nedskalert bygningstypologi bestående av ene- og tomannsboliger, mens mot vest danner borettslaget Futurum en større dimensjon. Nybygget er mer dempet mot inngangssiden på sydsiden med en klar form som omslutter bygget og gir et rolig inntrykk fra Nesttunbrekka. Mot vest og ettermiddagssolen åpner bygget seg mer opp. Alle leiligheter har gjennomlys, med utsyn både mot byfjellene mot øst og horisonten i vest. Byggets materialer er puss og eikekledning, med båndtekket tak.