Fasade-mot-park_29062016

Mollesmauet

Ombygging av næringslokale fra 1914 til 11 leiligheter. Delvis tilbakeføring av opprinnelig teglfasade mot park.