001

Kleiva

Kleiva er kulturlandskap. Gårdsbygg, grønne enger og Nordåsen.

Huset står midt i gresset.

Alt er hvitt, men likevel med ulike teksturer, materialer og behandling.

Innredet av en nordlending med særdeles godt øye for kvalitet, design, detaljer og farger.