Repelen-7-redigert

Repelen

En utbygger ønsket å få nyregulert boligfelt samstemt gjennom å engasjere En Til En Arkitekter AS til å tegne flest mulig av eneboligene i feltet.