1819_Kulturhuset_Forprosjekt031

Bergen Kulturhus

Bergen Kulturhus. Bygget er planlagt som et levende sted med aktiviteter hele dagen, hele uken. Her skal folk kunne møtes på dagtid eller kveldstid, i forbindelse med konferanser, konserter, foredrag, presentasjoner, dans, utstillinger eller rett og slett bare som venner eller kollegaer over en øl eller et vennskapelig spill. På kveldstid er søkelyset på opplevelser, konserter, dans, utstillinger, vinsmaking, spill, myndling og alt dette fører med seg av mellommenneskelige og kulturelle gleder. Lokalene kan tilrettelegges fra mindre rom for små grupper, store konserter med opptil 600 tilskuere, eller festivaler som inkluderer hele kvartalet i samarbeid med eksterne nabobygg

Bygget har en viktig historiefortellende og identitet skapende rolle i byen, som ønskes forsterket ved å synliggjøre byggets iboende kvaliteter i form av å frembringe iboende detaljer, og utvikle interiør og grafisk profil basert på byggets historikk som stall/ bakeri/ trykkeri/ kunsthøyskole. Byggets fokus på utstilling av kunst vil bidra til å ivareta byggets kulturminnestatus

1819_Kulturhuset_Forprosjekt03