Bellevue Small by-Mir

Bellevue

Bellevue utsikt
Perspektiv-fra-Fjellveien overside

Bygg er plassert under siktlinjer fra naboer, og er trukket tilbake slik at det ikke forringer gateløpet. Det etableres en vertikal parkakse som knytter sammen takhagene. Trappene gir en ny gangtrase for beboere. Arkitekturen er inspirert av områdets karakteristiske forstøtningsmurer i naturstein i basen, mens de øvre leilighetene har en letthet med horisontale overlappende balkonger og dekker.

Bellevue DSC 2391 m-bygg