VI SØKER 2 ARKITEKTER

Stillingstittel: 1 SENIOR ARKITEKT OG 1 ARKITEKT/ AREALPLANLEGGER

Søknadsfrist: 15.04.2019

En Til En Arkitekter er et komplett, kompakt og personlig firma som jobber innen arkitektur, landskap, plan og interiør. Vi har en holistisk formgivningsstrategi med et tydelig fokus på landskap og mennesker. Engasjerte, dyktige medarbeidere er vår viktigste ressurs. Våre 12 kolleger utgjør et dynamisk og samkjørt lag som dekker alle relevante fagfelt: Arkitekter, landskapsarkitekter, arealplanleggere, interiørarkitekt og møbeldesigner. Dette gir oss anledning til å fokusere på inspirerende oppdrag med faglig mangfold: Tettstedsutvikling, transformasjon, bevaring, byrom, uterom, landskapsforming, leilighetsprosjekter, taubane, restaurant, hotell, kulturhus, restauranter, eneboliger hytter, utestua.no. Vår kjernevirksomhet er boligmiljø. Vi vektlegger å jobbe i tett samarbeid med kunder og dyktige fagfolk.

Vårt gode miljø gir en mangfoldig hverdag, og alle engasjeres i ideutviklingsfaser, på tvers av fagfelt.

Som arbeidsverktøy benytter vi ArchiCad og Focus Arealplan. Vi holder til i trivelige lokaler midt i Bergen Sentrum, og det er kort vei til lunsj på byen.

Mens andre arkitektmiljø vokser og vannes ut, ønsker vi å utvikle oss mot å bli distinkt og unik.

Vi ønsker kolleger med langsiktige mål, og med ønske om å utgjøre en forskjell. Det er her du kommer inn i bildet.

Vi søker arkitekter som er strukturert, ansvarsbevisst, har god sans for detaljer, som er fleksibel og kreativ, med evne til å skape løsninger innen avtalte rammer. Gode norskkunnskaper og framstillingsevne, både muntlig og skriftlig, forutsettes.

Arkitekt I (Minimum 7års erfaring):

Arkitekt med lang prosjekteringserfaring, som kan lede prosjekter og tverrfaglige grupper. Du er formsterk og har gode visuelle formidlingsevner. Vesentlig kunnskap om ArchiCad og øvrige digitale verktøy er en forutsetning. Du har et langsiktig perspektiv. Du har et sterkt engasjement for arkitektur.

Arkitekt/ Arealplanlegger (Minimum 3 års erfaring):

Dyktig arkitekt/ arealplanlegger med et sterkt engasjement for arkitektur, by- og stedsutvikling. Du må være analytisk sterk, med gode skriftlige formidlingsevner. Du er uredd og innovativ, og liker å utfordre.Søknad vedlagt CV, eventuelt folio eller annen relevant dokumentasjon sendes til arvid@entilen-arkitekter.no

Søknadsfrist er 15. april 2019.

Tiltredelse: 15.08.2019

Antall stillinger: 2

Varighet: Fast stilling

170_1006613376